Privéleven

Normen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens

 

In principe krijgt men toegang tot de beschikbare informaties op of via de site zonder verplicht te zijn persoonsgegevens zoals naam, postadres, email-adres... mee te delen.

 

Bij wijze van uitzondering, om extra diensten te verkrijgen (verzoek om informatie, reservering, ledengedeelte, abonnement op een nieuwsbrief ...) is het mogelijk dat persoonlijke informatie, voornamelijk contactinformatie, bij de gebruiker wordt opgevraagd.

In dit geval wordt de gebruiker van tevoren op de hoogte gebracht en worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat.

 

 • Uw persoonsgegevens kunnen slechts verzameld en verwerkt worden volgens de doeleinden die bij het verzamelen worden aangeduid.
 • U beschikt over het recht uw personalia te raadplegen om hun juistheid te controleren en de eventuele vergissingen te laten verbeteren. In dit opzicht kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens; zijn adres en verdere gegevens staan hieronder vermeld:
  web@extrom.net
 • De regionale overheid verbindt zich ertoe de beste veiligheidsmaatregelen te treffen om te vermijden dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens die u zou hebben meegedeeld.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking

 

Elk verzoek, elke vraag met betrekking tot de bescherming van het privéleven kan ons op het op de site vermelde adres worden ingediend alsook via het e-mailadres web@extrom.net.

 

Gebruik voor statistische doeleinden van informaties met betrekking tot het browsen

Wanneer u op de site aankomt, verzamelen de servers automatisch de volgende gegevens :

 

 • IP adres dat u bij de aansluiting wordt toegewezen;
 • Datum en uur van toegang tot de site;
 • geraadpleegde pagina’s ;
 • het gebruikte browsertype ;
 • Platform en/of op de pc geïnstalleerd besturingssysteem;
 • Zoekmachine alsook de gebruikte sleutelwoorden om de site terug te vinden.

 

Deze informaties worden bewaard alleen om het aantal bezoekers aan de verschillende secties van de site te tellen en die secties eventueel te verbeteren.

 

Aanwending van cookies

 

Om u het doorbladeren (browsen) van de site te vergemakkelijken en het technische beheer te optimaliseren, kan het ‘EXTROM’ ertoe gebracht worden af en toe cookies te gebruiken.

 

« Cookies » zijn kleine informatiebestanden, door een website opgeslagen binnen het Internet browser van uw PC. Een “cookie” kan bij een volgend bezoek aan dezelfde site weer worden opgehaald. Een “cookie” kan niet door een andere website worden gelezen dan degene die hem heeft gecreëerd. De site gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, b. v. om uw voorkeur voor bepaalde types informaties op te slaan. Dit bespaart u bij elk bezoek aan onze site dezelfde gegevens op het toetsenbord in te tikken.

 

De meeste « cookies » zijn alleen maar voor de duur van een sessie of bezoek geldig. Geen van die cookies bevat informaties waardoor u vatbaar zou zijn om telefonisch, per e-mail of per post te worden gecontacteerd. Het is u ook mogelijk uw browser zo te configureren dat u bij elke creatie van “cookies” wordt geïnformeerd of hun opslaan kan verhinderen.

 

 

 

© 2019 Extrom

Privéleven

Zone industrielle

rue du charbonnage, 11

B-4020 Wandre - Liège

BELGIUM

+32 (0) 4 370 00 75

FRANCE

+33 (0) 3 27 21 00 27

Industrielaan, 14

B-8810 Lichtervelde

 

BELGIUM

+32 (0) 51 72 35 91